024 696 15 87 info@bouhuis.nl

Het bouwteam

Ons “bouwteam” bestaat uit mensen die stuk voor stuk vaklui met kennis en ervaring zijn. Kwaliteit en klanttevredenheid is daarbij het belangrijkste speerpunt.

4 generaties “Bouwers van huis uit!

Johannes Bouwhuis werd in 1804 geboren in Twello en kwam in 1838 naar Middelaar om in het huwelijk te treden met Helena Hendriks. De inschrijving in het gemeentelijk register ging fout. Daar werd hij ingeschreven als Bouhuis (zonder W).
In 1851 werd hun zoon Hendricus geboren, hij werd timmerman en zou de fundamenten leggen voor de komende generaties bouwactiviteiten. Op 14 februari 1879 werd Wim Bouhuis geboren en had nadat hij met Anna in het huwelijk was getreden, een veelzijdige onderneming: een winkel, een café-restaurant en een timmerwerkplaats op de plaats waar nu “de Pannekoekenbakker” gevestigd is.

Het timmerbedrijf

Het timmerbedrijf draaide grotendeels op relaties als Baron van Verschuer en zijn pachters, Hotel de Plasmolen, en boeren uit de omgeving voor wie Wim handmatig de kruiwagens vervaardigde en niet te vergeten: kunstenaars van Plasmolen die houten lijsten en spieramen nodig hadden voor hun olieverfstukken. Afrekenen ging heel vaak in natura, in de vorm van rogge, aardappelen, spek of een schilderstuk.
In de oorlogsjaren bouwden ze een schuilkelder, die tijdens de bombardementen aan het buurtschap zijn goede diensten bewees. In die jaren werden alle huizen en gebouwen in Plasmolen en Middelaar verwoest, platgeschoten of afgebrand. Ze vluchtten via Siebengewald, Emmerich naar ’s Heerenberg.
Bij terugkomst was er veel vraag naar bouwers, alleen een groot gebrek aan bouwmaterialen. De eerste periode werd dan ook grotendeels besteed aan het slopen van bouwresten en schoonbikken van stenen, die weer konden worden gebruikt voor het bouwen van noodwoningen. Enkele jaren na de oorlog kwamen de eerste werknemers in dienst.

Begin jaren 50 gingen Wim’s zonen Toon en Gerrit door met het bouwbedrijf “Gebroeders Bouhuis”.
In 1990 hebben hun zonen Paul en Alfred de zaak overgenomen en is de naam veranderd in Bouwbedrijf Bouhuis. Sinds 2002 wordt het bouwbedrijf geleid door Alfred Bouhuis.